Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se zaměří na výzkum lomové houževnatosti dřeva ve třech základních lomových módech. Lomová houževnatost dřeva je důležitá charakteristika pro teoretické (numerické simulace) a praktické navazující disciplíny (návrh konstrukcí apod.). Z důvodu komplexnosti dřeva je nutné tyto charakteristiky měřit na různých rovinách dřeva při různých vlhkostních stavech. Práce poskytne ucelený soubor nových poznatků o lomovém procesu nejběžnějších dřev České republiky (rod smrku, buku a dubu).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-DI Dřevařské inženýrstvíD-DI-TZD Technologie zpracování dřeva