Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměří na výzkum lomové houževnatosti dřeva ve třech základních lomových módech. Lomová houževnatost dřeva je důležitá charakteristika pro teoretické (numerické simulace) a praktické navazující disciplíny (návrh konstrukcí apod.). Z důvodu komplexnosti dřeva je nutné tyto charakteristiky měřit na různých rovinách dřeva při různých vlhkostních stavech. Práce poskytne ucelený soubor nových poznatků o lomovém procesu nejběžnějších dřev České republiky (rod smrku, buku a dubu).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-DI Dřevařské inženýrstvíD-DI-TZD Technologie zpracování dřeva