Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměří na výzkum lomové houževnatosti dřeva ve třech základních lomových módech. Lomová houževnatost dřeva je důležitá charakteristika pro teoretické (numerické simulace) a praktické navazující disciplíny (návrh konstrukcí apod.). Z důvodu komplexnosti dřeva je nutné tyto charakteristiky měřit na různých rovinách dřeva při různých vlhkostních stavech. Práce poskytne ucelený soubor nových poznatků o lomovém procesu nejběžnějších dřev České republiky (rod smrku, buku a dubu).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-DI Dřevařské inženýrstvíD-DI-TZD Technologie zpracování dřeva