Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: Práce se zaměří na výzkum lomové houževnatosti dřeva ve třech základních lomových módech. Lomová houževnatost dřeva je důležitá charakteristika pro teoretické (numerické simulace) a praktické navazující disciplíny (návrh konstrukcí apod.). Z důvodu komplexnosti dřeva je nutné tyto charakteristiky měřit na různých rovinách dřeva při různých vlhkostních stavech. Práce poskytne ucelený soubor nových poznatků o lomovém procesu nejběžnějších dřev České republiky (rod smrku, buku a dubu).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
D-WE Wood-Working EngineeringD-WE-WBT Wood Processing and Timber Technology-- not entered --