Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Processing Technologies - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by: doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Summary:
Identifikace technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem, zjištění, systemizace a podrobný rozbor jejich konstrukce a použitých materiálů, teoretické ověření konstrukce z hlediska druhu namáhání, pevnosti, opotřebení a daších parametrů jednotlivých prvků i jejich uzlů, posouzení soudobých znalostí i výrobních možností, zjištění a doložení výhod a nedostatků historických konstrukcí. Cílem je identifikovat a odůvodnit vývoj konstrukcí dřevěných vodou poháněných pil a omezit chyby při jejich rekonstrukcích.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-WE Wood-Working Engineering
D-WE-WBT Wood Processing and Timber Technology