Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Abstrakt:
Identifikace technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem, zjištění, systemizace a podrobný rozbor jejich konstrukce a použitých materiálů, teoretické ověření konstrukce z hlediska druhu namáhání, pevnosti, opotřebení a daších parametrů jednotlivých prvků i jejich uzlů, posouzení soudobých znalostí i výrobních možností, zjištění a doložení výhod a nedostatků historických konstrukcí. Cílem je identifikovat a odůvodnit vývoj konstrukcí dřevěných vodou poháněných pil a omezit chyby při jejich rekonstrukcích.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-DI Dřevařské inženýrství
D-DI-TZD Technologie zpracování dřeva