Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Abstrakt:
Identifikace technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem, zjištění, systemizace a podrobný rozbor jejich konstrukce a použitých materiálů, teoretické ověření konstrukce z hlediska druhu namáhání, pevnosti, opotřebení a daších parametrů jednotlivých prvků i jejich uzlů, posouzení soudobých znalostí i výrobních možností, zjištění a doložení výhod a nedostatků historických konstrukcí. Cílem je identifikovat a odůvodnit vývoj konstrukcí dřevěných vodou poháněných pil a omezit chyby při jejich rekonstrukcích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-DI Dřevařské inženýrství
D-DI-TZD Technologie zpracování dřeva