Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Aim of this diploma thesis is to detect the awareness of rabies and analyze preventive measures introduced in South-East Asia region. The thesis considers rabies as neglected disease and emphasizes its fatality.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení