Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Bc. Dorota Kramárová
Abstrakt:
Aim of this diploma thesis is to detect the awareness of rabies and analyze preventive measures introduced in South-East Asia region. The thesis considers rabies as neglected disease and emphasizes its fatality.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia