Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Abstrakt:
Rozbor způsobů snímání a vyhodnocování údajů u současných měřících zařízení rozměrů a tvaru výřezů, stanovení rozhodnýh kroků, které kalibrace musí pokrývat, návrh možných kalibračních metod, posouzení jejich technické proveditelnosti ve dřevařských provozech, doporučení způsobu kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví, zohledňující celý proces snímání a vyhodnocení sejmutých údajů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-DI Dřevařské inženýrství
D-DI-TZD Technologie zpracování dřeva