Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Tvorba l-systémových struktur jako obrazu reálných struktur
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Sestavení metodiky stanovování parametrů pro L-systémové generátory Zpracování !step by step! několika zástupců z rostlinné říše na zvoleném měřítku. Vytvoření virtuálních modelů L-systémových struktur
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic