Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Tvorba l-systémových struktur jako obrazu reálných struktur
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Sestavení metodiky stanovování parametrů pro L-systémové generátory Zpracování !step by step! několika zástupců z rostlinné říše na zvoleném měřítku. Vytvoření virtuálních modelů L-systémových struktur
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení