Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Tvorba l-systémových struktur jako obrazu reálných struktur
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt: Sestavení metodiky stanovování parametrů pro L-systémové generátory Zpracování !step by step! několika zástupců z rostlinné říše na zvoleném měřítku. Vytvoření virtuálních modelů L-systémových struktur
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení