Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Sekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Sekundární sukcese lesů po disturbanční události je fenoménem, který nebyl dosud plnohodnotně a komplexně prozkoumán. Zejména v lesích ve zvláště chráněných územích můžeme sledovat různou dynamiku sukcese po různých typech disturbančních událostí - po požáru, po velkých vývratových událostech, ale také po upuštění od hospodaření. Kam směřuje sekundární sukcese? Jaké změny dřevinného patra ji provázejí a jak souvisejí s dalšími faktory prostředí? Lze sekundární sukcesi využít v managementu lesů ve zvláště chráněných územích? Práce bude realizována především na lokalitách s již existujícími daty - požářišti v NP České Švýcarsko, zarůstající stepi na Doutnáči v Českém Krasu a na plochách v NP Podyjí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa