Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zelinářství a květinářství - ZF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Málokterá skupina okrasných rostlin prošla tak rychlým vývojem jako druhy severoamerického rodu Symphyotrichum. Zatímco k počátku minulého století byly pěstovány původní druhy s několika málo varietami, dnes jde počet kultivarů do stovek. Předmětem dizertační práce bude osvětlení mnohdy zapomenutého historického původu odrůd, což je významné při rekonstrukci historických zahrad a parků, včetně prošetření jejich mnohdy hybridogenního původu na podkladě dat molekulárních; sledování hybridních potomstev může být i podkladem pro šlechtění dalších odrůd.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-ZI Zahradnické inženýrství
D-ZI-Z Zahradnictví