Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Málokterá skupina okrasných rostlin prošla tak rychlým vývojem jako druhy severoamerického rodu Symphyotrichum. Zatímco k počátku minulého století byly pěstovány původní druhy s několika málo varietami, dnes jde počet kultivarů do stovek. Předmětem dizertační práce bude osvětlení mnohdy zapomenutého historického původu odrůd, což je významné při rekonstrukci historických zahrad a parků, včetně prošetření jejich mnohdy hybridogenního původu na podkladě dat molekulárních; sledování hybridních potomstev může být i podkladem pro šlechtění dalších odrůd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-HE Horticultural EngineeringD-HE-H Horticulture