Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Abstrakt:
Málokterá skupina okrasných rostlin prošla tak rychlým vývojem jako druhy severoamerického rodu Symphyotrichum. Zatímco k počátku minulého století byly pěstovány původní druhy s několika málo varietami, dnes jde počet kultivarů do stovek. Předmětem dizertační práce bude osvětlení mnohdy zapomenutého historického původu odrůd, což je významné při rekonstrukci historických zahrad a parků, včetně prošetření jejich mnohdy hybridogenního původu na podkladě dat molekulárních; sledování hybridních potomstev může být i podkladem pro šlechtění dalších odrůd.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-ZI Zahradnické inženýrství
D-ZI-Z Zahradnictví