Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Summary:
Málokterá skupina okrasných rostlin prošla tak rychlým vývojem jako druhy severoamerického rodu Symphyotrichum. Zatímco k počátku minulého století byly pěstovány původní druhy s několika málo varietami, dnes jde počet kultivarů do stovek. Předmětem dizertační práce bude osvětlení mnohdy zapomenutého historického původu odrůd, což je významné při rekonstrukci historických zahrad a parků, včetně prošetření jejich mnohdy hybridogenního původu na podkladě dat molekulárních; sledování hybridních potomstev může být i podkladem pro šlechtění dalších odrůd.

There are no limitations of the topic