Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vyhodnocení vzájemné odchylky stanovení parametrů závislosti napětí deformace vybraných autorů od r.1678 do r.1970 u vybraných zkoušek mech. vlastností dřeva
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Summary: Analytické a experimentální vyhodnocení vzájemné odchylky stanovení parametrů závislosti napětí deformace vybraných autorů od r.1678 do r.1970 u vybraných zkoušek mech. vlastností dřeva.

There are no limitations of the topic