Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Summary:
Mikropropagace rostlin patří v současnosti k nejmodernějším metodám získávání kvalitního a zdravého rostlinného materiálu. Kultivace rostlin v aseptických podmínkách umožňuje produkci viru i jiných patogenů prostých rostlin, přičemž je zachována uniformita a množitelský koeficient je zde velmi vysoký. Studium kultivačních podmínek, jako je složení živných půd, koncentrace a kombinace růstových regulátorů nebo vliv kvality světla, patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím kvalitu produkce. Některé zahradnické druhy jsou z hlediska mikropropagace problematické, ať se jedná o samotnou multiplikaci nebo následné fáze zakořeňování in vitro či převody rostlin do podmínek in vivo. Cílem práce bude studium a aplikace faktorů, které by u vybraných zahradnických plodin zvýšily rychlost či úspěšnost celého procesu mikropropagace, zvláště pak fáze multiplikace.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-HE Horticultural Engineering
D-HE-H Horticulture