Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Mikropropagace rostlin patří v současnosti k nejmodernějším metodám získávání kvalitního a zdravého rostlinného materiálu. Kultivace rostlin v aseptických podmínkách umožňuje produkci viru i jiných patogenů prostých rostlin, přičemž je zachována uniformita a množitelský koeficient je zde velmi vysoký. Studium kultivačních podmínek, jako je složení živných půd, koncentrace a kombinace růstových regulátorů nebo vliv kvality světla, patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím kvalitu produkce. Některé zahradnické druhy jsou z hlediska mikropropagace problematické, ať se jedná o samotnou multiplikaci nebo následné fáze zakořeňování in vitro či převody rostlin do podmínek in vivo. Cílem práce bude studium a aplikace faktorů, které by u vybraných zahradnických plodin zvýšily rychlost či úspěšnost celého procesu mikropropagace, zvláště pak fáze multiplikace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-ZI Zahradnické inženýrství
D-ZI-Z Zahradnictví