Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnocení populace zvláště chráněného nebo jiným způsobem významného druhu dřeviny (jeřáb břek, dřín jarní, třešeň ptačí atd.) na vybraném úseku ŠLP. Konkrétní druh dřeviny bude vybrán na základě zájmu studenta. Území (resp. konkrétní lesnický úsek) bude dle požadavku vedení polesí v rámci ŠLP. U vybrané populace dřeviny bude hodnoceno: 1) věková struktura 2) biometrická struktura (tloušťky, výšky) 3) schopnost zmlazení (výskyt semenáčků nebo vegetativních jedinců) 4) vitalita 5) návrh managementu populace

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia