Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude zhodnocení populace zvláště chráněného nebo jiným způsobem významného druhu dřeviny (jeřáb břek, dřín jarní, třešeň ptačí atd.) na vybraném úseku ŠLP. Konkrétní druh dřeviny bude vybrán na základě zájmu studenta. Území (resp. konkrétní lesnický úsek) bude dle požadavku vedení polesí v rámci ŠLP. U vybrané populace dřeviny bude hodnoceno: 1) věková struktura 2) biometrická struktura (tloušťky, výšky) 3) schopnost zmlazení (výskyt semenáčků nebo vegetativních jedinců) 4) vitalita 5) návrh managementu populace

K tématu nejsou zadaná žádná omezení