Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Summary: Cílem práce bude zhodnocení populace zvláště chráněného nebo jiným způsobem významného druhu dřeviny (jeřáb břek, dřín jarní, třešeň ptačí atd.) na vybraném úseku ŠLP. Konkrétní druh dřeviny bude vybrán na základě zájmu studenta. Území (resp. konkrétní lesnický úsek) bude dle požadavku vedení polesí v rámci ŠLP. U vybrané populace dřeviny bude hodnoceno: 1) věková struktura 2) biometrická struktura (tloušťky, výšky) 3) schopnost zmlazení (výskyt semenáčků nebo vegetativních jedinců) 4) vitalita 5) návrh managementu populace

There are no limitations of the topic