Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt:
Dřeviny rostoucí v nejvyšších horských polohách jsou považovány za citlivé indikátory změny klimatu. Cílem práce je ověřit hypotézu, že tloušťkový růst smrku ztepilého významně reaguje na oteplení, které v současnosti probíhá. Terénní práce budou probíhat v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku event. Krkonoš. Možnost realizovat toto téma i na území Slovenska.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia