Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Dřeviny rostoucí v nejvyšších horských polohách jsou považovány za citlivé indikátory změny klimatu. Cílem práce je ověřit hypotézu, že tloušťkový růst smrku ztepilého významně reaguje na oteplení, které v současnosti probíhá. Terénní práce budou probíhat v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku event. Krkonoš. Možnost realizovat toto téma i na území Slovenska.

There are no limitations of the topic