Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Summary: Dřeviny rostoucí v nejvyšších horských polohách jsou považovány za citlivé indikátory změny klimatu. Cílem práce je ověřit hypotézu, že tloušťkový růst borovice kleče významně reaguje na oteplení, které v současnosti probíhá. Terénní práce budou probíhat v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku event. Krkonoš. Možnost realizovat toto téma i na území Slovenska.

There are no limitations of the topic