Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Dřeviny rostoucí v nejvyšších horských polohách jsou považovány za citlivé indikátory změny klimatu. Cílem práce je ověřit hypotézu, že tloušťkový růst borovice kleče významně reaguje na oteplení, které v současnosti probíhá. Terénní práce budou probíhat v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku event. Krkonoš. Možnost realizovat toto téma i na území Slovenska.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení