Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kontrola technické dokumentace
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude zabývat automatizací kontroly jednotlivých částí dokumentace. Toto téma má poněkud širší záběr, a proto je lze rozdělit na samostatné část, např.: a) kontrola platnosti odkazů a obrázků; b) kontrola validity vložených úseků kódu v XML; c) kontrola aktuálnosti balíčků; d) kontrola jazykové úrovně textu (slohu) podle definovaných pravidel. Formát vstupních dat se předpokládá AsciiDoc nebo DocBook. Téma bude řešeno ve spolupráci s firmou Red Hat.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení