Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Kontrola technické dokumentace
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se bude zabývat automatizací kontroly jednotlivých částí dokumentace. Toto téma má poněkud širší záběr, a proto je lze rozdělit na samostatné část, např.: a) kontrola platnosti odkazů a obrázků; b) kontrola validity vložených úseků kódu v XML; c) kontrola aktuálnosti balíčků; d) kontrola jazykové úrovně textu (slohu) podle definovaných pravidel. Formát vstupních dat se předpokládá AsciiDoc nebo DocBook. Téma bude řešeno ve spolupráci s firmou Red Hat.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení