Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza technické dokumentace
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza text na bázi Fleschova–Kincaidova algoritmu. Cílem je posoudit, jak je obtížné porozumět napsanému textu. Na základě analýzy lingvistických jevů v textu a jejich ohodnocení lze určit složitost textu a zda je složitost textu úměrná určité věkové (či jiné) skupině. Formát vstupních dat se předpokládá AsciiDoc nebo DocBook. Téma bude řešeno ve spolupráci s firmou Red Hat.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení