Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza technické dokumentace
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Analýza text na bázi Fleschova–Kincaidova algoritmu. Cílem je posoudit, jak je obtížné porozumět napsanému textu. Na základě analýzy lingvistických jevů v textu a jejich ohodnocení lze určit složitost textu a zda je složitost textu úměrná určité věkové (či jiné) skupině. Formát vstupních dat se předpokládá AsciiDoc nebo DocBook. Téma bude řešeno ve spolupráci s firmou Red Hat.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení