Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Studie překladače LuaJIT
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Popis chování LuaJIT. Na konkrétních ukázkách ukázat, jak LuaJIT přeložil daný úsek kódu a proč provedl určité optimalizace. Téma bude řešeno ve spolupráci s firmou Red Hat.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení