Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Programovací jazyk Lua a funkcionální programování
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Popsat základy techniky funkcionálního programování. Jak by je bylo možno použít v jazyce Lua, aby se v jazyce Lua dalo psát funkcionálně. lambda-výrazy, tail call. Praktická část: sestavení sady příkladů, které demonstrují funkcionální přístup. Případně porovnání s jiným funkcionálním jazykem, např. Lispem. Téma bude řešeno ve spolupráci s firmou Red Hat.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení