Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Programovací jazyk Lua -- využití knihovny FFI
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Knihovna FFI umožňuje používat externí funkce a datové struktury jazyka C. Cílem práce je popsat knihovnu FFI, zejména její vnitřní chování, možnosti volání funkcí C a použití v jazyce Lua. Praktická část obsahuje využití některých funkcí pro řešení konkrétní úlohy. Téma bude řešeno ve spolupráci s firmou Red Hat.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení