Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: OCR
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Analýza vztahu rozlišení (dpi) a stupně písma (body) při optickém rozpoznávání znaků. Rozdíly mezi písmovými rodinami i v rámci písmových rodin. Základní znaky, diakritická znaménka, další symboly. Určení křivky rozpoznatelnosti.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení