Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: OCR
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza vztahu rozlišení (dpi) a stupně písma (body) při optickém rozpoznávání znaků. Rozdíly mezi písmovými rodinami i v rámci písmových rodin. Základní znaky, diakritická znaménka, další symboly. Určení křivky rozpoznatelnosti.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení