Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ekonomické agendy -- databázové návrhy a implementace
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Vhodné téma pro ty, kteří chtějí zvládnout obě složky z názvu svého oboru (Ekonomická informatika). Téma pokrývá návrh databáze k reálné agendě podnikatelské sféry. Je možný vlastní námět, nebo si námět vyžádat u mě. Náplň tématu: seznámení se s agendou, její formalizace, návrh databáze, implementace (v AVT částečná, u bakalářské práce kompletní). Toto téma je za určitých okolností vhodné též pro studenty neinformatických oborů na PEF.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení