Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza rozvoje vybrané obce
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Lucie Dolinová
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza základních socioekonomických aspektů regionálního rozvoje vybrané obce.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení