Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Chřadnutí olší v České republice
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Májek
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Tomáš Májek
Abstrakt: Výzkum současného fenoménu chřadnutí olše lepkavé (Alnus glutinosa) v povodí řeky dle konzultace studenta s vedoucím práce. Terénní průzkum oblasti spolu s determinací houbových patogenů a dalších škodlivých činitelů s primárním zaměřením na druh Phytophthora alni sensu lato.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-KI Krajinné inženýrství-- neomezeno --
N-EUFO European ForestryN-EUFO-EUFO European Forestry
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.