Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Inovace jako generátor hodnoty podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Business Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Summary:
Jako generátory hodnoty jsou označovány základní ekonomické veličiny, které souhrnně určují hodnotu podniku. Za tyto veličiny jsou považovány především tržby a jejich růst, marže provozního zisku, investice do pracovního kapitálu, investice do dlouhodobého majetku, diskontní míra, způsob financování, doba existence podniku. Všemi uvedenými generátory se však prolínají inovace, technické i netechnické. Inovace ovlivňují veškeré procesy v podniku a také samotný životní cyklus podniku. Jsou tak významným faktorem vývoje tradičních generátorů hodnoty podniku a je i zřejmě možné o nich uvažovat jako o samostatném generátoru hodnoty. Inovace by tedy měly být zohledněny v procesu analýzy a prognózy generátorů hodnoty, a to měřitelným způsobem v rámci stanovení výnosové hodnoty podniku, resp. objektivizované hodnoty.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EM Economics and management