Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt:
Místo trhu v hospodářském systému z pohledu institucionální ekonomie a jeho proměny v kontextu jejího vývoje. Role institucí při ovlivňování kvality tržního prostředí. Očekávané efekty možných doporučení a posouzení jejich efektivity.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management