Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt:
Místo trhu v hospodářském systému z pohledu institucionální ekonomie a jeho proměny v kontextu jejího vývoje. Role institucí při ovlivňování kvality tržního prostředí. Očekávané efekty možných doporučení a posouzení jejich efektivity.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM Ekonomika a management