Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Simulace nabídky podniků v rámci vybraného trhu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt: Disertační práce bude zaměřena na simulace produkčních a cenových strategii podniků v rámci vybraného trhu při zohlednění podstatných odvětvových souvislostí. Při naplňování cíle této práce budou především testovány alternativní modely chování firmy, viz manažerský přístup, behaviorální přístup, institucionální přístup a jeho další rozpracování – administrované ceny, teorie vyvažující síly, teorie technostruktury, atributový přístup k optimalizaci spotřeby výrobních faktorů, postkeynesovský přístup – teorie cenové tvorby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --