Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Cenové transmise a utváření parciální rovnováhy v rámci odvětví
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt: Disertační práce se bude věnovat fungování cenově vyrovnávacímu mechanismu v rámci zvoleného trhu s tím, že bude zohledněno napojení trhů v rámci odvětví. Za tímto účelem budou nejprve studovány dlouhodobé mezitržní cenové závislosti formou kointegrační analýzy. V návaznosti na výsledky kointegrační analýzy bude model cenově vyrovnávacího mechanismu na daném trhu rozšířen o mezitržní cenové interakce. Součástí analýzy mezitržních cenových interakcí bude rovněž zkoumání jejich zpoždění a také hodnocení jejich intenzity ve vztahu k uspořádání subjektů na daném trhu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --