Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vertikální cenové transmise
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt: Disertační práce bude zaměřena na mezitržní cenové interakce v rámci vybrané výrobkové vertikály. Na základě kointegrační analýzy bude v prvé řadě zkoumána přítomnost dlouhodobých cenových provázání mezi jednotlivými trhy studované výrobkové vertikály. V návaznosti na výsledky kointegrační analýzy pak bude pozornost soustředěna na projevy krátkodobých mezitržních cenových interakcí. Přirozenou součástí rozborů mezitržních cenových interakcí bude studium jejich dynamiky, tedy stanovení délky a rozložení zpoždění v daných vztazích. Výsledkem zkoumání dlouhodobých a krátkodobých cenových interakcí mezi příslušnými trhy bude sestavení cenové rovnice, s jejímž přispěním bude možné ohodnotit intenzitu studovaných mezitržních interakcí. K vyjádření intenzity cenových reakcí mezi jednotlivými trhy studované vertikály budou použity koeficienty pružnosti cenových transmisí. Dosažené velikosti těchto koeficientů budou posuzovány ve vazbě na konkurenční prostředí v rámci příslušných trhů. Kvantifikace koeficientů pružnosti cenových transmisí dává také možnost nepřímo hodnotit cenovou pružnost poptávkových respektive nabídkových sekundárních funkcí v rámci dané výrobkové vertikály.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --