Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na soubory poptávkových funkcí v rámci spotřebního koše domácností, případně v jeho logicky ucelené části. Pro tyto poptávkové rozbory bude sestaven a aplikován vhodný model systému poptávkových rovnic, viz např. LES systém, trans logaritmický systém, Roterdamský systém, AIDS systém, respektive jeho aproximace (LA/AIDS, QA/AIDS). Na základě statisticky i ekonomicky ověřeného modelu poptávkového sytému bude provedeno vyhodnocení vlastní cenové pružnosti, křížové cenové pružnosti a důchodové pružnosti poptávky domácností v jednotlivých spotřebních oblastech. Získané odhady budou náležitě interpretovány a porovnány s obdobně koncipovanými studiemi. Vedle tohoto tradičního obsahu se v této práci nabízí možnost studovat dynamiku poptávkových vztahů, tedy věnovat se rozboru zpožděných poptávkových reakcí. V tomto směru pak lze hodnotit koeficienty běžné poptávkové elasticity, případně koeficienty dynamické poptávkové elasticity prvního a vyšších řádů.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management