Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt: Disertační práce se bude věnovat poptávkovým vztahům v rámci vymezené výrobkové vertikály. Při zkoumání primárních a sekundárních poptávkových funkcí bude uplatněna ekonometrická analýza. Prostřednictvím sestaveného ekonometrického modelu vertikálně provázaných poptávkových funkcí bude zkoumána cenová citlivost poptávkových reakcí na jednotlivých úrovních dané vertikály. K hodnocení cenové citlivosti poptávkových funkcí v rámci studované výrobkové vertikály budou využity koeficienty běžné elasticity, případně koeficienty dynamické elasticity prvního a vyšších řádů. Dosažené hodnoty cenově-poptávkové pružnosti budou interpretovány v návaznosti na tržní strukturu a technicko-technologické souvislosti dané výroby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --