Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vykazování zemědělské činnosti se zaměřením na ovocné sady a hospodářské lesy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: analýza a navržení vhodných metodických postupů pro zachycení hodnoty produkce (v lesnictví v jednotlivých fázích těžby a zpracování) a ocenění lesů a sadů jako celku ve vybraných systémech výkaznictví (přepodklad: česká právní úprava vs. IFRS případně IFRS pro SME)
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení