Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Účetní a daňové aspekty společenství vlastníků bytových jednotek.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: Především řešení specifických účetních a daňových problémů tohoto typu subjektu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia