Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Účetní a daňové aspekty společenství vlastníků bytových jednotek.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt:
Především řešení specifických účetních a daňových problémů tohoto typu subjektu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení