Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Záškoláctví na střední škole - etiologie a intervence fenoménu
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt: Student se zaměří na formu rizikového chování záškoláctví, a to se zaměřením na střední odborné školy. Zaměří na specifické příčiny jevu na středních školách a zkušenosti řešení tohoto problému ze strany pedagogů. Vzhledem ke specifičnosti jevu se očekává kvalitativní šetření, a to formou rozhovorů s odbornými pracovníky školy (výchovný poradce), příp. s třídními učiteli, kteří tento problém hlouběji ve své třídě řešili. Analýza se očekává otevřeným kódování, příp. rámcovou analýzou. Výstupem mohou být doporučení efektivních strategií řešení záškoláctví na SŠ.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.