Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Záškoláctví na střední škole - etiologie a intervence fenoménu
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt:
Student se zaměří na formu rizikového chování záškoláctví, a to se zaměřením na střední odborné školy. Zaměří na specifické příčiny jevu na středních školách a zkušenosti řešení tohoto problému ze strany pedagogů. Vzhledem ke specifičnosti jevu se očekává kvalitativní šetření, a to formou rozhovorů s odbornými pracovníky školy (výchovný poradce), příp. s třídními učiteli, kteří tento problém hlouběji ve své třídě řešili. Analýza se očekává otevřeným kódování, příp. rámcovou analýzou. Výstupem mohou být doporučení efektivních strategií řešení záškoláctví na SŠ.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.