Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je provést ve vybraném území, degradované lidskou činností (dobývací a průmyslové prostory, intenzivní zemědělská krajina, nezastavěné brownfieldy...) nebo v rekultivovaných územích mapování ekosystémových služeb. Návrhová část bude zaměřena popis významu a podpory ekosystémových služeb pro rozvoj regionu

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení