Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary: Cílem práce je provést ve vybraném území, degradované lidskou činností (dobývací a průmyslové prostory, intenzivní zemědělská krajina, nezastavěné brownfieldy...) nebo v rekultivovaných územích mapování ekosystémových služeb. Návrhová část bude zaměřena popis významu a podpory ekosystémových služeb pro rozvoj regionu

There are no limitations of the topic