Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je provést ve vybraném území, degradované lidskou činností (dobývací a průmyslové prostory, intenzivní zemědělská krajina, nezastavěné brownfieldy...) nebo v rekultivovaných územích mapování ekosystémových služeb. Návrhová část bude zaměřena popis významu a podpory ekosystémových služeb pro rozvoj regionu

There are no limitations of the topic